Subsidie voor onderzoek Nul op de Meter woningen


Het nieuwe jaar is goed van start gegaan voor de kenniscentra NoorderRuimte en Energie van de Hanzehogeschool Groningen. De gezamenlijke SIA RAAK Publiek aanvraag “Nul op de Meter, dat kan beter!” werd gehonoreerd. Het plan stelt de lectoraten Communication, Behaviour & the Sustainable Society’ en ‘Ruimtelijke Transformaties’ in staat om twee jaar in de praktijk te onderzoeken hoe woningcorporaties en bouwers hun huurders beter kunnen betrekken bij de renovatie van hun huurwoning zodat ze uiteindelijk een Nul op de Meter woning zijn. Dit zijn woningen die op jaarbasis evenveel energie produceren als de bewoners nodig hebben.

Het idee voor de aanvraag ontstond tijdens een reeks bijeenkomsten met woningcorporaties en bouwers. Bij het realiseren van Nul op de Meter woningen blijken allerlei problemen op te treden; projecten om gehele blokken woningen te renoveren vergen een grote inspanning. Woningcorporaties hebben al van alles geprobeerd, waaronder het organiseren van informatieavonden, het verstrekken van informatiepakketten en het voeren van individuele gesprekken met huurders. De corporaties vragen zich af wat nu werkelijk belangrijk is voor huurders in de aanloop naar een dergelijk traject. Daarnaast blijkt dat huurders niet altijd goed voorbereid worden op het wonen in een Nul op de Meter woning, wat in het slechtste geval leidt tot verkeerde verwachtingen en klachten over de woning.

De komende jaren testen onderzoekers en studenten in samenwerking met het werkveld mogelijkheden om huurders zo vroeg mogelijk bij de plannen te betrekken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een groepsgerichte benadering te volgen, waarbij huurders als groep het traject ingaan en elkaar kunnen ondersteunen. Bovendien wordt gekeken of er een gezamenlijk traject voor woningcorporatie, bouwer en huurder gemaakt kan worden, waarbij huurders ondersteund en aangemoedigd worden om een actieve rol in het traject te spelen.

Met het onderzoek wordt een bijdrage geleverd wordt aan het versneld verduurzamen van de gebouwde omgeving. De subsidie die SIA Raak Publiek verstrekt is € 550.000,–.


Datum: 01/02/2018
Categorieën: Nieuws
Tags:


Deel dit bericht

Assign a menu in the Left Menu options.

© Copyright 2019 Lectoraat Communication, Behaviour and The Sustainable Society. All rights reserved.
Privacyverklaring