Check je Warmtelek

Projectleider

Onderzoekslijn

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Check je Warmtelek

Status project: Lopend


Naar aanleiding van het succes van de actie Speur de Energieslurper is, gezamenlijk met experts van Gasunie, de actie Check je Warmtelek ontstaan. Door de actie Speur de Energieslurper was het elektriciteitsverbruik in de woning in kaart gebracht. Echter, het energieverbruik in een woning bestaat maar voor een deel uit elektriciteitsverbruik: de warmtevraag (meestal gas) is doorgaans nog iets groter.

​Om aan de behoefte te voorzien om een totaalplaatje van het energieverbruik in de woning te creëren, is de actie Check je Warmtelek ontstaan. Deze actie houdt in dat medewerkers, wederom in teams, zich kunnen aanmelden en vervolgens enkele weken de beschikking krijgen over een warmtebeeldcamera (FLIR E6). Door afbeeldingen te maken, gegevens in te vullen en deze onderling te bespreken, wordt in kaart gebracht hoe de woning ervoor staat wat betreft het warmteverbruik. Eventuele warmtelekken kunnen opgespoord worden en daarnaast kan gekeken worden hoe goed de woning over het algemeen geïsoleerd is, hoe het met het glas staat, etc. Omdat thermografie ingewikkelde materie is, is er voor deze actie een handleiding ontwikkeld die het voor mensen zonder kennis van thermografie mogelijk maakt om goede warmtebeelden te maken. Bovendien zijn documenten ontwikkeld waarmee spelenderwijs geoefend kan worden met de camera en waarmee de woning in kaart gebracht kan worden. Voor mensen met een achtergrond in de thermografie, is er een quick start guide ontwikkeld, om heel snel aan de slag te kunnen.

Uitvoering bij Gasunie

Gezien het aantal deelnemers, was Check je Warmtelek bij Gasunie een groot succes. De actie werd in de winter 2016/2016 uitgevoerd. 12 experts van Gasunie hebben bijgedragen aan het materiaal en het opzetten van de actie.


Medewerkers:


Partners:


        

Heeft u een vraag over dit project? Neem contact met ons op!

        

Relevante projecten:

Bedrijfkracht
Assign a menu in the Left Menu options.

© Copyright 2020 Lectoraat Communication, Behaviour and The Sustainable Society. All rights reserved.
Privacyverklaring