Over ons

Het lectoraat Communication, Behaviour & The Sustainable Society maakt deel uit van het Centre of Expertise: Energy van de Hanzehogeschool Groningen. Het lectoraat draagt middels praktijkgericht onderzoek bij aan educatie en innovaties in het werkveld ten behoeve van een duurzamere samenleving. Op welke wijze kunnen professionals kennis en vaardigheden uit de communicatie- en gedragswetenschappen gebruiken om een duurzame samenleving te realiseren?

Het lectoraat is gehuisvest op de eerste verdieping van de Energy Academy Europe, het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland. In de Energy Academy wordt door de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen, de New Energy Coalition en binnenkort het UN Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) gewerkt aan de versnelling van de energietransitie.

Het lectoraat maakt deel uit van twee schools, de academie voor Sociale Studies en het instituut voor Communicatie, Media en IT. Als onderdeel van het Centre of Expertise Energy wordt er inter- en multidisciplinair gewerkt om duurzaamheidsvraagstukken op te lossen. Het lectoraat participeert in de Digital Society Hub en werkt over de gehele Hanzehogeschool samen met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten om de duurzame samenleving dichterbij te brengen en de energietransitie te versnellen.

Missie

Het lectoraat Communication, Behaviour & The Sustainable Society draagt middels (praktijkgericht) onderzoek naar communicatie- en gedragsinterventies bij aan de totstandkoming van een duurzame samenleving.
Onze missie is: “Door middel van (praktijkgericht) onderzoek naar communicatie- en gedragsinterventies bijdragen aan de totstandkoming van een duurzame samenleving”. Wij richten ons onderzoek in op de communicatieve en gedragsinterventies om de urgentie van de klimaatverandering te benadrukken. Dit om mensen te helpen met het bewustzijn over hun eigen carbon footprint, en helpen hen met het verduurzamen van hun eigen leven. Wij sluiten ons graag aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’S) en willen dit door de kennis die we hebben opgedaan delen.

Lectoren

Het lectoraat CBSS wordt geleid door twee lectoren. Carina Wiekens richt zich op duurzaam gedrag en Wim Elving richt zich op duurzame communicatie. Beide lectoren zijn ervan overtuigd dat veranderingsprocessen, zoals noodzakelijk voor het bereiken van een duurzame samenleving, baat hebben bij aandacht voor communicatie- en gedragsaspecten. Het lectoraat kent een omvangrijke onderzoeksgroep bestaande uit docent-onderzoekers, studenten (bachelor- en masterstudenten) en promovendi.

 

Dr. Carina WiekensCarina Wiekens

Carina’s expertise is gedragsverandering. Na de vele studies die ze verricht heeft, is ze tot de conclusie gekomen dat als je gedrag wil veranderen. Er is vooral kennis noodzakelijk van de sociale omgeving waarin het gedrag plaatsvindt. De veranderingstrajecten die in het lectoraat ontwikkeld worden, zijn dan ook altijd gericht op betekenisvolle sociale groepen (gezinnen, buurten en dorpen, teams binnen organisaties, scholen, et cetera). Bovendien heeft gedragsverandering een natuurlijke eigenaar: Het is van degene die het moet doen. Dit is de reden dat de veranderingsprocessen die ze met het lectoraat initieert, vormgeven en uitgevoerd worden in samenwerking met de doelgroep.

 

 

Dr. Wim ElvingWim Elving

Wim’s expertise ligt op organisatie en communicatie, veranderingen, maar ook extern positioneren (branding) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR). Wim heeft een uitgebreid track record. Hij is als gastdocent zeer ervaren, is 10 jaar lang hoofdredacteur van een internationaal wetenschappelijk tijdschrift geweest en is mede organisator van de CSR-Communication Conferenties in Amsterdam (2011), Aarhus (2013), Ljubljana (2015) en Wenen (2017). Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker en adviseur.

 

 

 

Assign a menu in the Left Menu options.

© Copyright 2019 Lectoraat Communication, Behaviour and The Sustainable Society. All rights reserved.
Privacyverklaring