Dr. Carina Wiekens


Carina Wiekens is lector Sustainable Behaviour. Samen met Wim leidt ze het lectoraat. Met docenten, studenten en de praktijk (overheid, bedrijfsleven, burgerinitiatieven) zijn beide lectoren dagelijks op zoek naar mogelijkheden om een samenleving te realiseren die niet alleen prettig is voor iedereen die nu leeft, maar ook voor alle toekomstige generaties.

Carina’s expertise is gedragsverandering. Na de vele studies die ze verricht heeft, is ze tot de conclusie gekomen dat als je gedrag wil veranderen, er vooral kennis noodzakelijk is van de sociale omgeving waarin het gedrag plaatsvindt. De veranderingstrajecten die in het lectoraat ontwikkeld worden, zijn dan ook altijd gericht op betekenisvolle sociale groepen (gezinnen, buurten en dorpen, teams binnen organisaties, scholen, et cetera). Bovendien heeft gedragsverandering een natuurlijke eigenaar: Het is van degene die het moet doen. Dit is de reden dat de veranderingsprocessen die ze met het lectoraat initieert, vormgeven en uitgevoerd worden in samenwerking met de doelgroep.

Carina heeft meerdere artikelen, boeken en hoofdstukken over het onderwerp gedragsverandering gepubliceerd. Ze is op uitnodiging visiting researcher bij Wageningen University & Research, alwaar ze meerdere promotietrajecten begeleidt. Bij de Hanzehogeschool geeft ze les over duurzaam gedrag bij verschillende opleidingen op bachelor- en masterniveau. Ze is lid van de Raad van Advies van de Groninger Energiekoepel (GrEK). Hiernaast is ze een veelgevraagd spreker op het gebied van sociale veranderingsprocessen en de energietransitie.


Carina Wiekens

Functie: Lector

Projecten: Diverse projecten


Ik ben te bereiken op...

c.j.wiekens@pl.hanze.nl

Werkdagen: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Assign a menu in the Left Menu options.

© Copyright 2019 Lectoraat Communication, Behaviour and The Sustainable Society. All rights reserved.
Privacyverklaring